JavaScript must be enabled! Nacionalni kongres neurologa Srbije : Sertifikat

PočetnaSertifikat

VAŽNO!

Da bi dobili sertifikat potrebno je da prvo popunite evaluacioni list. Nakon što popunite evaluacioni list i to bude evidentirano, bićete u mogućnosti da popunite formu u nastavku. Nakon što popunite i pošaljete formu, sertifikat na Vaš e-mail.

LIČNI PODACI*

Molimo Vas da prilikom unošenja imena i prezimena koristite latinicu i slova ščćđž (Đorđe Đorđević ili Žika Živković, a ne Djordje Djordjevic ili Zika Zivkovic) i e-mail adresu koju ste koristili prilikom prijave.