JavaScript must be enabled! Nacionalni kongres neurologa Srbije : Naučni Odbor
Predsednik naučnog odbora
Akademik prof. dr Vladimir Kostić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predsednik društva neurologa Srbije
Prof. dr Ranko Raičević
Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Članovi:

Prof. dr Dragoslav Sokić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Slobodan Vojinović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Marina Svetel
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Zorica Stević
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Elka Stefanova
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Jelena Drulović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Evica Dinčić
Klinika za neurologiju, VMA Beograd
Prof. dr Toplica Lepić
Klinika za neurologiju, VMA Beograd
Prof. dr Dejana Jovanović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Šarlota Mesaroš
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Jasna Jančić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Gordana Đorđević
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Svetlana Simić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Vesna Martić
Klinika za neurologiju, VMA Beograd
Doc. dr Željko Živanović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Doc. dr Tatjana Bošković Matić
Fakultet Medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Doc. dr Aleksandra Kačar
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Doc. dr Stevo Lukić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Mario Habek
Medicinski fakultet Zagreb, Hrvatska
Prof. dr Anita Arsovska
Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija
Prof. dr Dragana Cvetkovska
Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija