JavaScript must be enabled! Nacionalni kongres neurologa Srbije 2023

Nacionalni kongres neurologa Srbije 2023

MESTO ODRŽAVANJA:
Hotel Tami Residence, Niš
VREME ODRŽAVANJA:
21. do 24. septembra 2023.
ZVANIČNI JEZIK KONGRESA:
Srpski i engleski jezik
ORGANIZATOR:
Društvo Neurologa Srbije
Klinika za neurologiju Niš
IZVRŠNI ORGANIZATOR:
Mondorama doo Niš

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI

U sali za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point, USB memoriji ili na spostvenom notebook računaru.

EDUKATIVNI SEMINARI

U okviru kotizacije je obezbeđeno i prisustvo edukativnim seminarima. Molimo Vas odaberite seminar na koji želite da prisustujete putem prijave na sajtu.

PRIJAVA I PREZENTACIJA RADOVA

Rok za prijavu sažetka je produžen do 31. avgusta 2023. godine. Prijava radova / sažetaka, vršiće se isključivo putem sajta. Molimo Vas da pre slanja sažetka pogledate uputstvo kako pisati i šta sažetak treba da sadrži. Uputstvo za pisanje sažetka možete naći na sajtu Kongresa. Radovi će biti prezentovani kao usmena saopštenja ili kao poster, prema opredeljenju autora. Naučni odbor može, s obzirom na priliv i sadržaj radova, odrediti način njihove prezentacije.

IZLOŽBA

Tokom održavanja Kongresa registrovanim delegatima biće omogućen pristup komercijalnoj izložbi proizvođača i distributera opreme i lekova. Prijavu poslati na e-mail: neurologija@mondorama.rs

SATELITSKI (SPONZORISANI) SIMPOZIJUMI:

Tokom održavanja Kongresa postoji mogućnost organizovanja satelitskih simpozijuma i predavanja. Prijavu poslati na e-mail: neurologija@mondorama.rs


KONGRES
Nacionalni kongres neurologa Srbije 2023,
biće održan od 21. do 24. septembra 2023.
u hotelu Tami Residence, u Nišu

PLAĆANJE
Uplatu možete izvršiti preko agencije
Mondorama doo Niš,
TC Dušanov Bazar Lokal 216,
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.

KONTAKT