JavaScript must be enabled! Nacionalni kongres neurologa Srbije : Organizacioni Odbor
PočetnaStručne informacijeOrganizacioni odbor
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Slobodan Vojinović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Predsednik društva neurologa Srbije
Prof. dr Ranko Raičević
Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Članovi:

Prof. dr Gordana Đorđević
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Srđan Ljubisavljević
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Stevo Lukić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Dejan Savić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Biljana Živadinović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Jelena Stamenović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Asist. dr Vuk Milošević
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Asist. dr Boban Biševac
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu